BTF ondertekent partnership met het AKT

BTF ondertekent partnership met het AKT:

6 Maart is door de BTF een partnership aangegaan met het AKT.
Wat doet het AKT vraag je je af ?:

Almere Kenniscentrum Talent
Het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) is een expertisecentrum op het gebied van sport en bewegen, opgezet door de gemeente Almere in samenwerking met de provincie Flevoland. Belangrijkste doelstelling is het stimuleren van jonge mensen om (meer) te bewegen en hun (top)sporttalent verder te ontwikkelen.

Wat doet het AKT?
Het AKT ontwikkelt, verzamelt en verspreidt kennis met als doel kinderen en jongeren te helpen met het ontdekken en verder ontwikkelen van hun beweeg- en (top)sporttalent. Hierbij is de samenwerking tussen coaches, vakdocenten bewegingsonderwijs, sportverenigingen en -bonden, regionale trainingscentra en (landelijke) onderwijs- en kennisinstellingen essentieel.

Flevolandse aanpak
Met de unieke, Flevolandse aanpak richt het AKT zich op het verbeteren van de algehele beweegvaardigheid van kinderen en jongeren (4 – 18 jaar), zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen binnen de (on)georganiseerde breedtesport en/of de topsport. Door de samenwerking met alle sportorganisaties wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan sociale innovatie en het duurzaam versterken van het (top)sportklimaat in Flevoland.

Activiteiten van het AKT

Faciliteren van beweeg- en lesprogramma’s binnen het onderwijs, naschools en in verenigingsverband. Hierdoor ontstaan betere bewegers, waardoor talent beter ontwikkeld en (h)erkend kan worden;
Het inrichten van een trainings- en testomgeving gericht op talentontwikkeling;
Het verzamelen van data om de effecten van de verschillende methoden en modellen gericht op talentontwikkeling te kunnen monitoren en verbeteren;
Het faciliteren van verenigingen en Regionale Training Centra (RTC’s) bij de ontwikkeling van getalenteerde sporters in afstemming met Topsport Flevoland;
Verbinden van organisaties die zich bezig houden met ontwikkelen van beweeg- en (top)sporttalenten.

Wij hopen op een vruchtbare samenwerking.

Geplaatst in Uncategorized.