Op 29 April, vanaf 13:00 – 17:00 uur Vrijspelen

Zet maar alvast in je agenda!!!! Op 29 April, vanaf 13:00 – 17:00 uur biedt de BTF dus voor alle badmintonspelers (ongeacht club, leeftijd of niveau) de mogelijkheid om te komen vrijspelen voor slechts 5 euro.

BTF (Badminton Topsport Flevoland) probeert zoveel mogelijk activiteiten te organiseren, om de kosten die de kinderen/spelers moeten maken om topsport te kunnen bedrijven, zo laag mogelijk te houden. Een activiteit is het vrij spelen, waar het inschrijfgeld geheel ten goede komt aan de BTF spelers.

 • Adres: Bongerdstraat 6
 • Plaats: Almere
 • Kosten: Euro 5,00 per speler
 • Je dient zelf je shuttles mee te nemen en nogmaals, de opbrengsten komen ten goede van de BTF spelers. Je hoeft je niet op te geven, je kunt gewoon komen!

De andere data zijn:

 • 21-05-18 13:00 17:00
 • 03-06-18 13:00 17:00

BTF ondertekent partnership met het AKT

BTF ondertekent partnership met het AKT:

6 Maart is door de BTF een partnership aangegaan met het AKT.
Wat doet het AKT vraag je je af ?:

Almere Kenniscentrum Talent
Het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) is een expertisecentrum op het gebied van sport en bewegen, opgezet door de gemeente Almere in samenwerking met de provincie Flevoland. Belangrijkste doelstelling is het stimuleren van jonge mensen om (meer) te bewegen en hun (top)sporttalent verder te ontwikkelen.

Wat doet het AKT?
Het AKT ontwikkelt, verzamelt en verspreidt kennis met als doel kinderen en jongeren te helpen met het ontdekken en verder ontwikkelen van hun beweeg- en (top)sporttalent. Hierbij is de samenwerking tussen coaches, vakdocenten bewegingsonderwijs, sportverenigingen en -bonden, regionale trainingscentra en (landelijke) onderwijs- en kennisinstellingen essentieel.

Flevolandse aanpak
Met de unieke, Flevolandse aanpak richt het AKT zich op het verbeteren van de algehele beweegvaardigheid van kinderen en jongeren (4 – 18 jaar), zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen binnen de (on)georganiseerde breedtesport en/of de topsport. Door de samenwerking met alle sportorganisaties wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan sociale innovatie en het duurzaam versterken van het (top)sportklimaat in Flevoland.

Activiteiten van het AKT

Faciliteren van beweeg- en lesprogramma’s binnen het onderwijs, naschools en in verenigingsverband. Hierdoor ontstaan betere bewegers, waardoor talent beter ontwikkeld en (h)erkend kan worden;
Het inrichten van een trainings- en testomgeving gericht op talentontwikkeling;
Het verzamelen van data om de effecten van de verschillende methoden en modellen gericht op talentontwikkeling te kunnen monitoren en verbeteren;
Het faciliteren van verenigingen en Regionale Training Centra (RTC’s) bij de ontwikkeling van getalenteerde sporters in afstemming met Topsport Flevoland;
Verbinden van organisaties die zich bezig houden met ontwikkelen van beweeg- en (top)sporttalenten.

Wij hopen op een vruchtbare samenwerking.

Zondag BTF-Vrijspelen

Vanaf 13:00 – 17:00 uur biedt de BTF dus ook voor alle badmintonspelers (ongeacht club, leeftijd of niveau) de mogelijkheid om te komen vrijspelen voor slechts 5 euro.

BTF (Badminton Topsport Flevoland) probeert zoveel mogelijk activiteiten te organiseren, om de kosten die de kinderen/spelers moeten maken om topsport te kunnen bedrijven, zo laag mogelijk te houden. Een activiteit is het vrij spelen op de zondag, waar het inschrijfgeld geheel ten goede komt aan de BTF spelers.

 • Adres: Bongerdstraat 6
 • Plaats: Almere
 • Kosten: Euro 5,00 per speler
 • Je dient zelf je shuttles mee te nemen en nogmaals, de opbrengsten komen ten goede van de BTF spelers. Je hoeft je niet op te geven, je kunt gewoon komen!

De andere data zijn:

 • 02-04-18 13:00 17:00
 • 29-04-18 13:00 17:00
 • 21-05-18 13:00 17:00
 • 03-06-18 13:00 17:00
 • 01-07-18 13:00 17:00
 • 15-07-18 13:00 17:00

a.s zondag 18 februari vrijspelen

Vanaf 14:00 – 17:00 uur biedt de BTF dus ook voor alle badmintonspelers (ongeacht club, leeftijd of niveau) de mogelijkheid om te komen vrijspelen voor slechts 5 euro.

BTF (Badminton Topsport Flevoland) probeert zoveel mogelijk activiteiten te organiseren, om de kosten die de kinderen/spelers moeten maken om topsport te kunnen bedrijven, zo laag mogelijk te houden. Een activiteit is het vrij spelen op de zondag, waar het inschrijfgeld geheel ten goede komt aan de BTF spelers.

 • Adres: Bongerdstraat 6
 • Plaats: Almere
 • Kosten: Euro 5,00 per speler
 • Je dient zelf je shuttles mee te nemen en nogmaals, de opbrengsten komen ten goede van de BTF spelers. Je hoeft je niet op te geven, je kunt gewoon komen!

De andere data zijn:

 • 25-02-18 13:00 17:00
 • 02-04-18 13:00 17:00
 • 29-04-18 13:00 17:00
 • 21-05-18 13:00 17:00
 • 03-06-18 13:00 17:00
 • 01-07-18 13:00 17:00
 • 15-07-18 13:00 17:00

Happy new year

De BTF wenst iedereen een goed uiteinde en een knallend en gezond 2018.

Voor de Btf leden die aan het einde van de vakantie weer willen spelen: je kunt op vrijdag 5 januari vrijspelen van 15.30-19.00. €5,00 pp
Gelijk een leuke gelegenheid om iedereen een gelukkig, gezond en sportief nieuwjaar te wensen.

Tot dan!