Elite

Academy

Masterclass

School

Top Junior

UPDATE CORONA BELEID

Het coronavirus heeft zich opnieuw in een rap tempo weten te verspreiden. Het kabinet heeft daarom besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn om er voor te zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit betekent dat ingegrepen wordt op plaatsen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Zo worden het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperkt, worden mensen ondersteund bij het kunnen naleven van de basisregels en vindt er striktere handhaving plaats. Onderstaande aangescherpte maatregelen zijn van toepassing op onze sport:

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt bij individuele sporten dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. In teamverband mag gesport worden met niet meer dan 4 personen (en ook hier geldt alleen als er 1,5 meter afstand gehouden kan worden). Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn: Topsporters met een NOC*NSF status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
 • Voor kinderen tot 18 jaar zijn sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van de eigen club toegestaan mits per zelfstandige ruimte het maximum van 30 personen wordt aangehouden.
 • Naast de sportkantines zijn ook de douches en kleedkamers gesloten.
 • Voor groepslessen bij individuele sporten (zoals bootcamp, yoga of spinning) geldt het maximale aantal van 30 personen per ruimte binnen. Buiten zijn groepen van maximaal 4 personen toegestaan.
 • Meer informatie leest u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Voor de BTF betekent dit dat:

 1. De trainingen gewoon doorgaan conform regulier rooster
 2. Er door de spelers geen gebruik meer gemaakt kan worden van de douches/kleedkamers
 3. Trainingen voor 18+ spelers en groepen groter dan 30 personen zullen voor de aankomende weken worden aangepast door de trainers.
 4. Het is voor ouders en begeleiders niet toegestaan om de hal te betreden. We begrijpen dat dit voor ouders die van buiten Almere komen vervelend is, maar anders telt u mee in de groepsgrootte.

Aanvullende maatregelen BTF School en BTF Top Junior

ALGEMEEN

Om zoveel mogelijk spelers toe te kunnen laten en om ons te houden aan het maximum van 30 personen in de hal is het helaas noodzakelijk de ruimte te zoeken in het aantal aanwezige trainers. Er zullen daarom minder trainers beschikbaar zijn voor de trainingen. Afgesproken is dat de trainers van de verschillende groepen elkaar proberen te assisteren waar nodig en dat bijvoorbeeld warming-up en cooling-down gezamenlijk is.

TIJDIG AFMELDEN!

Op maandag zitten we echt aan het maximaal aantal personen waardoor er 1 hulptrainer per groep tijdelijk komt ter vervallen. Mocht een speler verhinderd zijn dan willen we vragen dit tijdig door te geven, het liefst via de app. We kunnen dan alsnog een extra trainer inzetten in dit geval.

BTF School

 1. De trainingstijd voor vrijdag is vervroegd. Daarmee is er meer ruimte om afstand te nemen op de aansluitende groep. Concreet betekend het dat de trainingstijd van de vrijdag gelijk is aan de maandag. Van 16:30 – 18:30.

Deze maatregelen gelden vanaf vanavond 14 oktober 22:00 uur en gelden minstens 2 weken. Misschien nog langer. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er daarna wel of nog niet mogelijk is.

Wij kunnen niet genoeg herhalen dat wij veel waardering hebben voor de wijze waarop u de afgelopen periode bent omgegaan met de corona-maatregelen. Dit vraagt om uitzonderlijke flexibiliteit en veerkracht van ieder individu. Houd moed. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

Welkom

Welkom op de website van Badminton Topsport Flevoland.

Naast het spelen bij je vereniging zien we dat kinderen soms meer willen. Meer willen of beter worden in je sport vereist extra training. Deze extra trainingen is waar de BTF zich op richt. De spelers beter maken zowel inzichtelijk, fysiek als in technisch opzicht.

Op basis van het niveau en de leeftijd van de speler(ster) kun je deelnemen binnen één van de vijf onderdelen.

 • Top Junior: niveau beginner - leeftijd x-x
 • School:
 • Academy
 • Master
 • Elite

Voordat je kan deelnemen aan een van de onderdelen moet je eerst deelnemen aan een van de jaarlijkse voorspeel momenten. Meestal is deze eind mei - begin juni zodat, wanneer je bent geselecteerd na de zomer voor een jaar kan deelnemen aan de training. Er zijn wekelijks 2 trainingen (feestdagen en vakanties uitgesloten). Voor de allerjongsten, de Top Junior, zijn er 2 voorspeel momenten waardoor je ook na de kerstvakantie kan instromen en is er de keuze om 1 of 2 keer per week te trainen. Dit omdat de trainingsintensiteit naast de reguliere badmintontraining te veel kan worden.

Hou voor het voorspeel moment de website in de gaten.

Wil je meer informatie over de inhoud van de training en waar de focus op ligt van de training, ga dan naar het bewuste onderdeel.

Heb je andere vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier of stuur een email naar: @@@@

Laatste nieuws

Inschrijving MasterClass 2019/2020 geopend

Allen,

De inschrijving voor komend seizoen is geopend.  Omdat we meer inschrijvingen verwachten dan we kunnen plaatsen is het niet zeker dat je inschrijving ook automatisch recht geeft op een plaatsing in één van de trainingen.

Heb je vragen mail dan naar masterclass@btf.training

Zie de bijlage voor het contract.

Groetjes,

Frank

Contract MC Seizoen 2019-2020

Voorspeelmiddag voor TopJunior en de Badminton School

Al jaren worden er in Almere trainingsmogelijkheden geboden aan talentvolle badmintonners. Deze trainingsmogelijkheden zijn niet alleen bedoeld voor jeugdspelers van de BV Almere, maar ook voor jeugdspelers van andere verenigingen in en rond Flevoland. Zo zijn in de loop der jaren de BTF TopJunior (TJ), de BTF School (BTF BS) en de Badminton Academy (BTF Academy) ontstaan.

De TopJunior is er voor de jongste en startende badmintonspelers/speelsters. Er is aandacht voor de basisbeginselen van het (wedstrijd-) spel en technieken. Elk laatste halfuur van de training worden de rackets en shuttles aan de kant gelegd en is er ‘kracht’training zonder gewichten om te werken aan de ‘core-stability’ die het kind ook naast het badminton ten goede komt. Het plezier in badminton staat echter voorop en eigenlijk de enige randvoorwaarde voor spelers van de TJ is dat ze passen in de homogene trainingsgroepen die de TJ per seizoen samenstelt. Vanwege de jeugdige leeftijd en de intensiteit van de trainingen is het voor de Top Junior, in tegenstelling tot de overige onderdelen van BTF, ook mogelijk om alleen deel te nemen aan de maandag of de vrijdagtraining. Uiteraard is de progressie bij deelname aan beide dagen na een jaar het grootst.

Na de Top Junior is er de BTF School die als doelstelling heeft om talenten in de leeftijd 9-14 jaar op te leiden voor doorstroming naar uiteindelijk een Badminton Academie. Hiertoe biedt de BS een trainingsprogramma dat bestaat uit wekelijks verplichte 2 x 2 uur training, op de maandag- en vrijdagavond.

De doelstelling van de BTF Academy is om op te leiden voor doorstroming naar de nationale juniorenselecties of op te leiden voor doorstroming naar de BTF Elite en/of eerste en ere-divisie. Hiertoe biedt de Academy een trainingsprogramma dat komend seizoen bestaat uit wekelijks 3 x 2 uur training. De focus van de Academy training ligt op de ochtendtraining. Het advies is om dit te doen in combinatie met onderwijs op een Topsport Talentschool in Almere. Topsport talentscholen in Almere zijn het Echnaton en het Helen Parkhurst.

Om jeugdspelers kennis te laten maken met de extra trainingsmogelijkheden voor het seizoen 2019/2020 wordt er op maandag 20 mei 2019 met name voor spelers/speelsters voor de TopJunior en de BTF Badminton School een voorspeel moment georganiseerd. Tijdens dit voorspeelmoment zal er training worden gegeven door onze gediplomeerde BTF trainers. Zij letten vooral op je inzet en op je huidige niveau en beoordelen in welke topsportgroep je het beste tot je recht komt.

Ben jij de jeugdspeler die, zonder van club te wisselen, extra wil trainen en zijn eigen spel naar een hoger niveau wil tillen, meld je dan direct aan voor het voorspeelmoment en ervaar hoe leuk (top)sport kan zijn. Neem je ouder(s) mee en laat je informeren! De open talentendag zal worden gehouden in Sporthal “Raggers” in Almere op 20 mei 2019
van 16:30 tot 18:30 uur.

Aanmelden kan via Info@btf.center
Vermeld naast je naam en contactgegevens ook je leeftijd en je speelsterkte.
Graag zien we je aanmelding tegemoet.